Shaxsiy kabineti

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT STATISTIKA QO`MITASI

      Orqaga qaytish
  Nashrlar  |  Elektron nashrlar  |  KTYaDR ma`lumotlari
 Mening buyurtmalarim
0

NASHRLAR

O`zbekiston raqamlarda
1
Narx: 66000so`m
O`zbekiston hududlarining yillik statistik to`plami
1
Narx: 99500so`m
O`zbekistondа ijtimoiy rivojlаnish vа turmush dаrаjаsi
1
Narx: 62000so`m
O`zbekiston sаnoаti
1
Narx: 54000so`m
O`zbekiston qishloq xo`jaligi
1
Narx: 71000so`m
O`zbekistonda qurilish
1
Narx: 52000so`m
O`zbekistondа trаnsport vа аloqа
1
Narx: 45000so`m
O`zbekistondа sаvdo
1
Narx: 42000so`m
O`zbekistonning demografik yillik to`plami
1
Narx: 56500so`m
O`zbekistonda mehnat va bandlik
1
Narx: 46000so`m
Ayollar va erkaklar
1
Narx: 58500so`m
O`zbekistonda kichik tadbirkorlik
1
Narx: 52000so`m
O`zbekistonda narxlar
1
Narx: 37000so`m
O`zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishning asosiy ko`rsatkichlar
1
Narx: 53000so`m
O`zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat
1
Narx: 38500so`m
O`zbekistonda turizm
1
Narx: 42000so`m
O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi
2021 yil.